Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Rekrutacja

Od 01.09.2009 r. do 16.10.2009 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do projektu. Polega on na wypełnianiu i dostarczaniu formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

Prosimy, aby przed wypełnieniem formularza, dokładnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Formularze wraz z załącznikami można przesyłać pocztą (na adres biura projektu: ul. Piękna 22, 65-223 Zielona Góra) lub dostarczać osobiście.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczane osobiście, będą przyjmowane w biurze projektu, od poniedziałku do piątku, tylko w wyznaczonych godzinach: 14:00 - 16:00. Formularze dostarczane do biura osobiście, poza wyznaczonymi godzinami, nie będą przyjmowane! Pierwszy etap rekrutacji (dostarczanie formularzy wraz z załącznikami) trwa do 16.10.2009 r. do godz. 15:00. Dokumenty dostarczone po godzinie 15:00 tego dnia, nie zostaną przyjęte! Prosimy również, aby pamiętać, o składaniu własnoręcznych podpisów na formularzu rekrutacyjnym, oświadczeniach w nim zawartych oraz kopii dowodu osobistego (poświadczenie za zgodność z oryginałem).

Formularz i regulamin rekrutacji są do pobrania w dziale Dokumenty do pobrania.

Kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi, na podstawie oceny merytorycznej i formalnej formularzy, osobami.

Wybrane osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, które rozpoczną się w grudniu 2009 r.

W projekcie będzie uczestniczyć 20 osób (w tym bezrobotni: 7 osób, osoby nieaktywne zawodowo: 5, osoby zatrudnione: 8), zamieszkałych na terenach powiatów: zielonogórskiego, miasta Zielona Góra, krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, żagańskiego, żarskiego, wschowskiego. Spośród 20 osób, zakwalifikowanych do projektu, 15 może otrzymać dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł oraz dotację pomostową w wys. 700 zł/mies., przez pół roku.

Lista uczestników - wyniki

20.01.2010

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedstawiamy listę 20 uczestników projektu "Łatwy Start - pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą" oraz listę rezerwową, na której znajduje się 10 osób (kolejność na liście określa pierwszeństwo przystąpienia do projektu, w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników).


Wyniki oceny merytorycznej

20.01.2010

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej.


Wyniki oceny formalnej

20.01.2010

27.10.2009 r. zakończyły się obrady Komisji Oceniającej Formularze Rekrutacyjne pod względem formalnym.