Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

O stowarzyszeniu

Promocja regionalnej turystyki oraz aktywnej rekreacji. Promocja twórców województwa lubuskiego, uwrażliwienie mieszkańców małych środowisk na różnorodność kultury, popularyzowanie wiedzy związanej z tematyką rozwoju gospodarczego, promocja ochrony i
ochrona środowiska jako dobra ogólnego, wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich, edukacja kulturalna i ekonomiczna, aktywizacja środowisk twórczych i gospodarczych, rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie idei równouprawnienia
i tolerancji. To cele, które staramy się realizować co dnia!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej realizuje również projekty mające na celu wspieranie przedsiębiorczości w województwie lubuskim.

W latach 2007-2008 stowarzyszenie prowadziło projekt Łatwy start – pomoc dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.