Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

NA CO?

wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
  i prowadzenia działalności gospodarczej
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym
  w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone
  z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
 • promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne
 • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

DLA KOGO?

wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne za wyjątkiem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie

ILE?

Środki finansowe (euro) 10 093 966.86

Źródło: www.efs.lubuskie.pl